Rijkswaterstaat is gestart met het inzaaien van zeegrasvelden in de Waddenzee, nabij het eiland Griend. Dit gebeurt met de zogenoemde kitspuitmethode. Hiermee wordt 3200 m2 zeegras aangelegd. Dit is een aanvullende versterking van het zeegras dat hier al eerder is aangebracht.

kit1

 Foto: © Laura Govers

Rijkswaterstaat heeft in 2022 het herstel van zeegras overgenomen van Natuurmonumenten. De afgelopen jaren is uit onderzoek duidelijk geworden dat zeegras het beste kan groeien als diepte, golven en stroming optimaal zijn.

Donorzaad

Die omstandigheden zijn gevonden ten oosten van Griend, een onbewoonde wadplaat tussen Harlingen en Terschelling. Hier zijn nu ongeveer 700.000 zaden ingebracht door The Field Work Company en de Rijksuniversiteit Groningen. De schatting is dat dit zo’n 100.000 plantjes zal opleveren. Het donorzaad is uit Denemarken gehaald. Daar zijn nog grote smaragdgroene zeegrasvelden. Het zaad is vervolgens in de wadbodem geïnjecteerd met een kitspuit met daarin een mix van slijk en zaadjes. Op die manier is nu ruim 3.000 m2 ingezaaid.

Ecosysteem

Het herstel van zeegras in de Waddenzee is 1 van de doelstellingen van de Kader Richtlijn Water, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit. Zeegrasvelden behoren namelijk tot de meest productieve ecosystemen in de wereld, net zoals koraalriffen, mangrovebossen en mosselbanken.

Zeegras vangt slib in, stabiliseert de bodem en zorgt voor helderder en stiller water waarmee het een woon- of schuilplaats biedt voor planten en dieren. Die kunnen bovendien als voedsel dienen voor vogels en vissen. Dit vergroot de biodiversiteit van de Waddenzee.