"Teloorgang zeetocht leiders O.D.W."

In de wereld van het zee-kajakken bij O.D.W. dreigt een zorgwekkende ontwikkeling. Door het beleid van kwantiteit boven kwaliteit wordt de veiligheid van deze activiteit in gevaar gebracht. De waarde van kennis en ervaring van een tochtleider wordt ondergewaardeerd en dreigt verloren te gaan.

Het invoeren van een zeevaardigheid diploma als zee-tochtleider in plaats van de zeevaardigheid extra en het certificaat tochtleider als basis is een stap in de verkeerde richting. Na slechts drie tochten onder begeleiding een groep zee-kajakkers op zee te hebben geleid, wordt er nu al voldoende ervaring geacht om als tochtleider op te treden. Dit is onvoldoende om de verantwoordelijkheid te dragen die bij deze rol hoort.

De zee kan onvoorspelbaar zijn en kennis van de getijden, de stroming, de wind, communicatie, navigatie en de weersomstandigheden is cruciaal om veilig te kunnen kajakken op zee. Het is belangrijk dat een tochtleider beschikt over uitgebreide kennis en ervaring om de groep te kunnen leiden en de veiligheid van de deelnemers te kunnen waarborgen.

Het is van essentieel belang dat er een beleid wordt gevoerd waarbij de waarde van kennis en ervaring wordt erkend en dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de opleiding en training van tochtleiders. Alleen zo kan de veiligheid van het zee-kajakken worden gegarandeerd en kunnen we blijven genieten van deze prachtige sport.