Netto waterstroom Marsdiep is omgekeerd

Onder de veerboot naar Texel zit al 24 jaar apparatuur die een schat aan gegevens over water en bodem in het Marsdiep vastlegt. NIOZ-onderzoeker Johan van der Molen heeft nu ontdekt dat de netto waterstroom is omgekeerd. ,,Met vloed gaat er water de Waddenzee in en bij eb gaat er weer water uit. Tien tot twintig jaar geleden ging er met eb net iets meer uit dan er met vloed in ging, netto een kleine uitstroom dus. In het Vlie, het zeegat tussen Vlieland en Terschelling, is dat andersom omdat het Marsdiepbekken hiermee in verbinding staat. Maar aan de data vanaf 2009 uit het Marsdiep kunnen we nu zien dat deze doorstroom door de Waddenzee op jaarbasis zo’n beetje is gestopt’’, legt Van der Molen uit. De vragen die bij elke leek opkomen bij deze trend zijn dezelfde die de wetenschapper bezighouden: hoe komt dat? En wat zijn de gevolgen?

Lees meer.

Incident Hinderplaat

Zeekajakken is een risicosport en dat betekent dat we altijd een risico aangaan als we het water opgaan. Om de risico’s te beperken kun je een aantal maatregelen nemen. Dit voorkomt echter niet dat er geen risico’s zijn. Door een opeenstapeling van problemen tijdens deze tocht is het verlopen zoals het verlopen is. Toch is de calamiteitenketen door de groep enig moment doorbroken door een goede samenwerking, goede fysieke conditie, mentale weerbaarheid en meegenomen “veiligheidsmiddelen”. Uiteindelijk is iedereen weer ”veilig” aan wal gekomen.

Het is de bedoeling dat door dit verslag anderen kunnen leren van onze ervaringen.

Lees meer.

Hoger peil IJsselmeer

Met de zomer van 2023 voor de deur en de verwachting van een mogelijk watertekort, heeft Rijkswaterstaat besloten om een hoger waterpeil aan te houden in het IJsselmeer en Markermeer. Het gaat om een verhoging van 5 cm van het peil van -0,15 m NAP. Hierdoor ontstaat een extra zoetwatervoorraad van 100 miljoen m3, waarmee de regio beter voorbereid is op een mogelijke droogteperiode.

Lees meer.

Column

In de wereld van het zee-kajakken bij O.D.W. dreigt een zorgwekkende ontwikkeling. Door het beleid van kwantiteit boven kwaliteit wordt de veiligheid van deze activiteit in gevaar gebracht. De waarde van kennis en ervaring van een tochtleider wordt ondergewaardeerd en dreigt verloren te gaan.

Lees meer.

Gat in Afsluitdijk?

Strootman Landschapsarchitecten heeft de aanbesteding van Rijkswaterstaat gewonnen om samen met ingenieursbureau Witteveen+Bos drie varianten te ontwikkelen die laten zien hoe een geleidelijke zoet-zout-overgang bij Den Oever kan worden gerealiseerd. Witteveen+Bos is verantwoordelijk voor het hydrologisch en ecologisch onderzoek en de techniek, Strootman Landschapsarchitecten voor de ruimtelijke kwaliteit en de verbeelding.

Lees meer.

Waarschuwing rode flare

De Onderzoeksraad voor Veiligheid roept alle bezitters van de Red Rocket Parachute flare L-35/
L-35A (Pirolec) op kennis te nemen van deze waarschuwing.

Lees meer.

Zwarte Sterns

Zwarte sterns bijna verdwenen uit het IJsselmeergebied en de Waddenzee.

Tot meer dan 100.000 zwarte sterns gebruikten eind vorige eeuw het IJsselmeergebied en de Waddenzee als tussenstop onderweg naar Afrika. De gigantische zwermen die destijds in de nazomer over het water vlogen, behoorden tot een van de bijzonderste natuurfenomenen van Nederland. Meer dan 40 jaar lang telden vrijwilligers ze trouw. Tegenwoordig gaan ze op pad voor een fractie van deze aantallen.

Lees meer.

Winter kamperen.

Bij het kampvuur genieten van de sterrenhemel met een glaasje wijn in de hand. Vroeg je bed in voor een lange nacht slapen en ’s morgens de tent openritsen en je kampeerplek bedekt zien onder een laagje rijp. Kamperen is extra sfeervol in de winter. Maar hoe maak het je comfortabel.

Lees meer.

Zoetwater-bufferfunctie IJsselmeer

Goed nieuws aldus de actiegroep „Geen Zandindustrie IJsselmeer”. Het IJsselmeer krijgt volgens hen als topprioriteit een functie als nationale regenton, als zoetwater-buffer. Dat is van nationaal belang, zo staat in de plannen van het Kabinet van vorige week, omdat de kans op een watertekort steeds groter wordt.

Lees meer.

cropped-FSK-logo.jpg

Copyright © Frisian Sea Kayaker