Eerste bruinvissen in de Waddenzee

Met de zeezoogdieren en de vissen gaat het goed, met de (broed)vogels een stuk minder en de verdubbeling van invasieve soorten in tien jaar tijd is iets om in de gaten te houden. De Waddenzee lijkt er al met al redelijk voor te staan. Dat concludeert Sascha Klöpper van het in het Duitse Wilhelmshaven gevestigde Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat voorzichtig uit de nieuwste updates van het continue monitoringsproces van de Waddenzee, van Den Helder tot Esbjerg.

Lees meer.

Mayday

De term Mayday is vrij bekend. Dit woord wordt al jaren gebruikt als internationaal noodsignaal. Maar wie bedacht dit woord eigenlijk? En waar slaat het op?

Lees meer.

Plastic in de Waddenzee

Er zit ruim 21 ton onzichtbaar plastic in de Waddenzee, die conclusie trekken onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Deze uitkomst is een mogelijke verklaring voor de vraag waar een groot deel van het plastic blijft dat jaarlijks in de oceanen verdwijnt. Het breekt af in hele kleine stukjes nanodeeltjes.

Lees meer.

Burgemeester voor het IJsselmeergebied

IJsselmeervereniging pleit voor Burgemeester van het IJsselmeergebied

Een burgemeester voor het IJsselmeergebied die de centrale regie houdt over het gebied. Die kijkt naar de samenhang van alle plannen voor dit gebied en vooral het open karakter van het IJsselmeergebied beschermt. Daarvoor pleit de IJsselmeervereniging. ‘Waar het Rijk nu aangeeft zijn sturende rol in de ruimtelijke ordening weer te willen hernemen, zou het dat zeker moeten doen voor het IJsselmeergebied’, benadrukt Benno van Tilburg, voorzitter van de IJsselmeervereniging.

Lees meer.

Duitsland beperkt het varen over Wad.

Duitsland beperkt het varen over Wad, Wadvaardersclub tracht daartegen te helpen.

De Vereniging Wadvaarders schiet haar Duitse zusterorganisatie te hulp die worstelt met nieuwe wetgeving van de Duitse regering die het varen op de Waddenzee sterk wil inperken.

Lees meer.

Inzaaien zeegras Waddenzee gestart

Inzaaien zeegras Waddenzee gestart.

Rijkswaterstaat is gestart met het inzaaien van zeegrasvelden in de Waddenzee, nabij het eiland Griend. Dit gebeurt met de zogenoemde kitspuitmethode. Hiermee wordt 3200 m2 zeegras aangelegd. Dit is een aanvullende versterking van het zeegras dat hier al eerder is aangebracht.

Lees meer

Extreem weer heeft gevolgen voor het Waddengebied

Meer hoosbuien afgewisseld met langere perioden van droogte hebben gevolgen voor de landbouw, het drinkwater en ook voor de ecologie in het waddengebied. Dit blijkt uit de factsheet van de Waddenacademie waarin de voor het Waddengebied relevante feiten, trends en ontwikkelingen rond klimaatverandering op een rij zijn gezet.

Lees meer

Vlootdag Harlingen

Op zaterdag 9 april 2022 viert de Harlinger Zeilvloot, na twee jaar, weer de jaarlijkse opening van haar nieuwe vaarseizoen! Deze dag, de Vlootdag van Harlingen, wordt georganiseerd door de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen (VBZH) in samenwerking met BENG-evenementen.

Lees meer.

Marker Wadden

Toch weer vervuild slib op Marker Wadden, aannemer moet bagger weghalen.

Bij de aanleg van de Marker Wadden is in 2021 toch een partij te vuile bagger gebruikt. Dat maakt gebiedsbeheerder Natuurmonumenten maandag bekend. De aannemer moet de bagger van ILT weghalen.
De vervuiling kwam boven water toen Natuurmonumenten de papieren van alle voor de Wadden gebruikte grond liet controleren door ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV.

Lees meer

Doorbraak in Afsluitdijk

Doorbraak in Afsluitdijk voor Vismigratierivier.

Precies een jaar geleden startte de bouw van de coupure in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Deze week is een doorbraak gemaakt tussen bouwkuip zuid aan de IJsselmeerzijde en bouwkuip noord aan de Waddenzeezijde. Nu kunnen de bouwers vanuit één bouwkuip verder werken aan de doorgang voor de Vismigratierivier.

Lees meer

cropped-FSK-logo.jpg

Copyright © Frisian Sea Kayaker