Zee kajakken

Vogelbescherming: geen zonnepanelen op water in natuurgebieden

Vogelbescherming Nederland is bezorgd over het toenemend aantal plannen om zonnepanelen op open water in natuurgebieden te plaatsen. “We onderschrijven de noodzaak van de energietransitie, maar vinden dat natuur en open water daarbij gespaard moeten worden”, aldus de organisatie. “Voor de noodzakelijke energietransitie overwegen overheden en energieproducenten om zonnepanelen op water te plaatsen. Zelfs zeer belangrijke natuurgebieden als het IJsselmeer dreigen hiervoor in aanmerking te komen.”

Lees meer.

Getijgegevens 2020

Traditioneel zijn de getijgegevens van 17 plekken rond het wad van Rijkswaterstaat op te zoeken op getij.rws.nl. Die gegevens worden in NAP opgegeven.

Lees meer.

Mag watersport nog wel? En kan het ook?

In België geldt een verbod voor alle watersporten in de kustwateren. In Nederland geldt een verbod op bijvoorbeeld sportwedstrijden, vrijwel alle bijeenkomsten en een negatief reisadvies. Dat roept de vraag op of watersport nog wel is toegestaan? De redactie van Zeilen vroeg het na.

Lees meer.

Coron kano training

Dat de mens het vermogen heeft om zich aan allen omstandigheden aan te passen is ons wel bekend. De lock down in Italië laat zien hoe infinitief we kunnen omgaan met onze sport.
Om niet te veel van onze kano conditie te verliezen zijn hier een aantal alternatieve binnen trainingsfaciliteiten voor weinig geld.

Lees meer.

Onderkoelde kajakker gered uit IJmeer

29 februari 2020, Huizen

Vandaag rond 15:15 zijn de reddingboten uit Huizen druk in de weer geweest met twee kajakkers.

De kajakkers kwamen in de problemen tussen IJburg en forteiland Pampus, waar een van de twee kajaks omsloeg. De persoon uit de omgeslagen kajak was niet meer in staat om zelfstandig in zijn eigen kajak te komen. Hierop is de tweede kajakker hem te hulp geschoten en heeft hem achterop zijn eigen kajak naar het forteiland Pampus gebracht.

Lees meer

Kano en Sup routes

Dankzij de populariteit van Stand-Up-Paddleboarding of SUP staat ook het varen met een kano weer meer in de spotlight. En terecht want met de SUP of kano kunt u heel veel kleine wateren bezoeken die met een ‘gewoon’ schip niet bereikbaar zijn. En tegelijk oefent u de spieren.

Lees meer

Zieke zeehonden niet meer meteen naar de opvang.

De vijf Nederlandse zeehondenopvangcentra zijn in een ’Zeehondenakkoord’ overeengekomen dat zieke of verweesde zeehonden in principe niet meteen worden opgevangen maar eerst 24 uur worden geobserveerd.

Dit kan beschouwd worden als een doorbraak omdat de bij de opvang van zeehonden betrokken organisaties het jarenlang niet eens konden worden over het beleid.

Lees meer

Natuur eiland IJsselmeer

Natuureiland in IJsselmeer voor windmolenpark.

Voordat de bouw van Windpark Fryslân op het water start, legt aannemersconsortium Zuiderzeewind een groot werk- en natuureiland aan ten zuiden van de Afsluitdijk. Circa 2 hectare van het eiland ligt boven water en daarnaast wordt er een ondiepe waterzone aangelegd van circa 25 hectare.

Lees meer

Marifoonverkeer zonder Atis beboet

Het Agentschap Telecom mag ook zonder aan boord te komen een boete uitschrijven voor het niet meezenden van de Atis gegevens tijdens een marifoongesprek. Een constatering op afstand is genoeg. Dat blijkt uit een uitspraak in hoger beroep door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag.

Lees meer

Copyright © Frisian Sea Kayaker