Kayak Logboek 2021

Voorwoord

Het kajak jaar 2021 wordt net als het vorige jaar in door corona maatregelen beheerst. Dus afstand houden, geen zwembad training en geen kajak tochten op binnen en buiten water. In de loop van dit jaar komen er weer meer versoepelingen, waardoor er weer meer mogelijk is en we ook weer tochten kunnen organiseren.

Trainingen starten weer en het lijkt erop dat het leven meer en meer terug naar normaal gaat. Uit eindelijk heb ik toch nog vrij veel gevaren, trainingen georganiseerd en ben ik drie keer op vakantie geweest met de kajak. Waar onder een training introductie kamp en een trektocht in Kroatië.

Van de tochten die ik dit jaar gevaren heb zet ik niet alles online, maar een paar tochten wil ik jullie niet onthouden.

Laagwater tocht 16 oktober.

Nautische gegevens:

  • Hoogwater Harlingen 06.41 uur + 236 cm LAT
  • Laagwater Harlingen 14.00 uur + 54   cm LAT
  • Hoogwater Harlingen 19.54 uur + 207 cm LAT
  • Wind W ZW 3 Beaufort
  • Stroomsnelheid gemiddeld 0,7 NM
  • Temperatuur zeewater 13 ˚C
  • Temperatuur lucht 13 ˚C
  • Aantal deelnemers 15 personen

Beginners en opleidingstocht.

Het doel van deze tocht is om in deze gematigde omstandigheden beginners een kans te geven om mee op zee te gaan, wel met voldoende ervaren deelnemers in de groep.

Tevens is het een opleidingstocht voor zeetochtleiders in opleiding. Wij leiden binnen onze vereniging zelf onze tochtleiders op om niet in het web van de commercie terecht te komen met de steeds ingewikkelder wordende regels en opleidingsvormen die hiermee gepaard gaan.

12

Nadat ik iedereen welkom had geheten, de veiligheidsbriefing had gehouden introduceerde ik de tochtleider voor deze dag. Hij zal alles verder overnemen, zolang er geen echte incidenten gebeuren. Dan zal ik direct de leiding weer op mij nemen.

Na een kort praatje van Jos met de uitleg van de route, de te verwachte knelpunten, het weer volgde een korte instructie hoe hij wilde dat er gevaren zou worden in de groep. Voorvaarders werden geïnstrueerd en vrijwel niets werd aan het toeval over gelaten.

Het enigste knelpunt was eigenlijk alleen het oversteken van de vaargeul, die voor de haven van Harlingen vrij breed is. Hier wachten we op elkaar en de vaargeul werd gezamenlijk overgestoken.

Eén van de beginnende deelnemers wilde in het midden van de vaargeul een foto maken van een kardinaal. Dit is als je met elkaar afspreekt dat je als groep de vaargeul in één keer oversteekt geen goed plan. Dit werd door Jos goed opgemerkt en opgelost.

Het doel van een laagwatertocht is onder andere dat je tijdens de pauze kan bivakkeren op een zandplaat. Dit was ook in de planning opgenomen, maar het duurde nogal even eer het water voldoende was gezakt om aan te landen op de zandplaat. Maar goed het is uit eindelijk wel gelukt en voor de beginners een enorme mooie ervaring.

De terugweg hadden we wind en stroom mee en niet onbelangrijk, de zon kwam er ook nog eens door. Dus relax terug varen naar het startpunt. Het was een leuke en mooie dag op zee.

26

Als tochtleider deed Jos het meer dan verdienstelijk, wat dan weer een mooie opsteker voor onze kano vereniging is. Ondanks dat deze tocht laat in het seizoen is georganiseerd was het ook voor de beginnende zeekajakkers goed te doen. Al met al een geslaagde dag.

Oudegaaster Brekken 05 juni.

Een door mijn kano vereniging georganiseerde tocht voor beginnende grootwater vaarders. Op deze tocht heb ik niet de leiding en kan ik ontspannen meevaren. We starten bij de camping in Oudega, waar we de auto’s kunnen parkeren en we eenvoudig met een groep te water kunnen.

00

De gevaren route.

Vanaf Oudega varen we door de “Ringwielgrêft” naar het meertje het “Ringwiel”, door de “Ategrêft”, de “Flakke Brekken” en pauzeren op het nieuwe eilandje bij de “Bom”Brekken.

Na de pauze varen we over de “Aldegeaster Brekken” naar het “Sipkemar”, “Reidmar” en “It Fliet”. Deze laatste drie kleine meertjes worden in de volksmond onder één naam de “Blauhuister poelen” genoemd. Na “It Fliet” steken we het “Sipkemar” nogmaals over en varen we terug naar het startpunt in Oudega.

1280px-Spinnenkopmolen_Oudega_01

Dorismooltsje

We varen eerst door een typisch Fries weide landschap naar het Ringwiel. Dit is een klein meer nabij de dorpen Gaastmeer en Oudega. (Een  wiel, waai, waal, kolk of weel is een diepe kuil of poel, een klein type oppervlaktewater)

Het noordelijk deel van het meer, nabij het dorp Sandfirden en de buurtschap De Band, wordt Het Hop genoemd. Samen vormen ze het natuurgebied Ringwiel en Hop, in beheer bij It Fryske Gea. Het gebied is een belangrijke pleisterplaats voor watervogels. Het water is vrij toegankelijk voor watersporters, maar houd rekening met de natuur.

De Aldegeaster Brekken, aan de oostzijde ligt het dorp Oudega. Aan de noordzijde staat de windmolen “Dorismooltsje”en ligt de spoorlijn Leeuwarden – Stavoren. In het zuidwesten ligt de Flakke Brekken.

“Dorismooltsje” is een windmolen uit eind 18e eeuw. De molen is een spinnenkopmolen met een achtkante ondertoren. Het gevlucht is 15,50 m. De functie is poldermolen. Vanaf 1995 werd de molen herbouwd en gerestaureerd en valt sinds 2003 onder de monumentenzorg.

De Blauhúster Puollen of oudere naam Blauwhuister Poelen, is een natuurgebied van 65 hectare tussen Blauwhuis en Oudega.Het gebied bestaat uit drie boezemmeertjes It Fliet, Reidmar en Sipkemar en het vroegere boezemland van het Tsjesskar.

De Puollen zijn vanaf het water vrij toegankelijk en worden beheerd door It Fryske Gea. Het beheer bestaat vooral uit het zoveel mogelijk handhaven van de rust op het water. De weilanden worden niet bemest en laat in het jaar gemaaid en eenmaal nabeweid. De beide eilandjes in It Fliet zijn particulier eigendom.

Bijzondere planten zijn hier door de waterkwaliteit niet veel, het is des te geschikter als pleister- en foerageergebied voor watervogels. De smient komt hier veel voor, evenals de wintertaling, wilde eend en meerkoet. De rietgans, die in de omringende polders zijn voedsel zoekt, gebruikt de meertjes als slaapplaats.

DCIM100GOPROGOPR0627.JPG

Blauhúster Puollen

Tussen Reidmar en Sipkemar ligt het boezemweiland van het Tsjesskar. Grutto's en tureluurs broedden hier vroeger veel, maar inmiddels is het boezemland weggezakt.

 

We hebben met een gemêleerd gezelschap een mooie tocht gevaren, die voor iedereen goed te doen was. Dus ook voor beginnende grootwater vaarders is dit een bij uitstek geschikt vaargebied. Zoals de foto’s laten zien was het rustig, maar grijs weer. Dit had wel als voordeel dat er niet veel watersport toeristen op het water waren.

Nu zal waarschijnlijk de Corona pandemie hier ook wel een grote rol in spelen, maar met de kano is het niet zo moeilijk om de anderhalve meter maatregel in acht te houden.

Kortom een leuke geslaagde dag onder de bezielende leiding van Pascal.

Winter tochtje 08 januari

Het is een mooie rustige dag, fris maar niet te koud. We gaan een kort tochtje vanaf huis maken. Het water zit tegen het vriespunt maar bij vertrek ligt er nog geen ijs.

Het zijn van die dagen dat je beseft hoe bevoorrecht je bent in een kano. Je glijd vrijwel geruisloos door het water waardoor je dingen en dieren ziet die voor anderen verborgen blijven.

Later op de middag wordt het kouder en komt er een klein laagje ijs op het water. Dit geeft met het schemerlicht een sprookjes achtig sfeer. We ontmoeten onderweg ook nog een ransuil, die zich opvallend gemakkelijk laat fotograferen.

Al met al en mooie middag en niet ver van huis.