Marifonie

Communicatie op het water.

De marifoon is algemeen goed aan het worden en dat verhoogt de veiligheid op het water aanzienlijk. Tot voor 2007 was het niet mogelijk (lees verboden) om een handheld marifoon te bezitten in plaats van een vaste installatie. Vanaf 2007 mogen we dus varen met een handheld marifoon, mits je Marcom A, Marcom B of het Basis certificaat marifoon gebruik bezit. Dit laatste certificaat is voldoende om in Nederland te gebruiken.

Wat is nu precies een marifoon.

Een marifoon is een zend- en ontvangapparaat voor maritieme communicatie. Via de marifoon legt u contact met andere schepen en met walstations, zoals bruggen, sluizen, verkeersposten of de kustwacht. Zowel op zee als op de binnenwateren. Goed marifoongebruik draagt bij aan de veiligheid op het water.

Veiliger varen.

Een marifoon is niet verplicht aan boord van een klein schip. Het is wel raadzaam een marifoon te gebruiken. Je ontvangt dan berichten, Je hoort wat andere schippers melden en je kunt indien nodig zelf contact leggen. Dat komt de veiligheid op het water ten goede, zeker in gebieden met beroepsvaart. Als je een marifoon aan boord hebt, moet je in het bezit zijn van een bedieningscertificaat en je bent verplicht om uit te luisteren.

Op de binnenwateren, waaronder ook het IJsselmeer en de Waddenzee, zet je de marifoon in principe op kanaal 10. Op zee op kanaal 16. Schakel regelmatig over op een nautisch informatiekanaal (bijvoorbeeld VHF 1 van de Centrale Meldpost IJsselmeer of VHF 4 van de Centrale Meldpost Waddenzee) voor weerberichten en mededelingen voor de scheepvaart.

Waarom een marifoon?

 • De marifoon is belangrijk voor het contact met de verkeersbegeleiders, brug- en sluiswachters.
 • Door het uitluisteren van de marifoon weet je wat er in jou omgeving gebeurt, welke schepen er in de buurt zijn en welke manoeuvres zij maken. Met dergelijke informatie kun je veilig navigeren.
 • Je ontvangt eenvoudig veiligheidsberichten, zoals weersverwachtingen, stormwaarschuwingen en scheepvaartberichten.
 • Je noodoproep via de marifoon wordt gehoord door iedereen die in uw omgeving uitluistert.

Wij hebben bij onze kanovereniging “Onder de Wadden” regelmatig in de winter periode instructie avonden aangaande de Marifonie en inmiddels zijn er veel leden in het bezit van een bedieningscertificaat.

Mijn persoonlijke mening is ook dat een marifoon een stuk meer veiligheid bied dan een vuurpijl.

Een mobiele telefoon is geen alternatief!

Een mobiele telefoon is geen alternatief voor de marifoon. Een mobieltje slechts maakt één op één contact. Dit betekend dus als je in nood zit er niemand in de buurt meeluistert dan die gene die je aan de lijn hebt en dan kan hulp lang op zich laten wachten. Het is ook niet eenvoudig om de telefonisten van 112 uit te leggen dat je b.v. ergens op de Waddenzee zit. Een waterdichte telefoon als extra bij je uitrusting, altijd doen.

Het "Blokkanaal".

Elke verkeerspost neemt een stuk van de vaarweg voor zijn rekening, dit is een zogenoemd blokgebied. Daarin geldt een eigen marifoonkanaal, het blokkanaal. Een blokkanaal wordt aangegeven op de waterkaart en op VHF-borden langs de oevers. Zodra je een blokgebied binnenvaart en je een marifoon aan boord hebt, bent je verplicht uit te luisteren op het aangegeven blokkanaal. Verlaat je het blokgebied weer, dan schakelt je weer over op kanaal 10 of een volgend blokgebied.

Bij binnenkomst van een blokgebied hoeft je je niet te melden, maar als je een bijzondere manoeuvre gaat maken, moet je dat wel laten weten. Bij bruggen en sluizen luistert je uit op het marifoonkanaal dat op borden is aangegeven. Daarna schakelt je weer over op kanaal 10 of een blokkanaal.

Regels voor het gebruik van de marifoon.

In het Binnenvaart Politiereglement (BPR) en het Rijnvaart Politiereglement (RPR) staan regels voor maritieme communicatie.

De belangrijkste regels zijn:

 • Het boek ‘Wetgeving voor de Binnenvaart deel III Marifonie’ (Handboek voor de marifonie), het registratiebewijs of vergunning en het bedieningscertificaat moeten aan boord zijn. (is te downloaden als pdf en zo in je telefoon te zetten.
 • Wie een marifoon heeft, is verplicht uit te luisteren op kanaal 10 (binnenwater), kanaal 16 (op zee) of het geldende blokkanaal.
 • Wordt je aangeroepen op een blok- of schip-schipkanaal, dan ben je verplicht alle informatie geven die voor de veiligheid van de scheepvaart noodzakelijk is.
 • Gebruik bij communicatieproblemen de taal die is aangegeven in de scheepvaartreglementen.

Gespreksdiscipline.

Een goede gespreksdiscipline bevordert een vlotte afwikkeling van het radioverkeer en voorkomt ruis.

Dat bereikt je door:

 • De marifoonkanalen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn;
 • Volgens de verplichte procedure te handelen;
 • Alleen relevante gesprekken te voeren op de kanalen bestemd voor schip-schipverkeer, nautische informatie, verkeer tussen schip en havenautoriteiten en communicatie aan boord;
 • Voor privégesprekken uitsluitend de VHF-kanalen 72 en 77 te gebruiken;
 • De zendtoets niet langer dan nodig ingedrukt te houden.

Houd de ether vrij!

Marifoon VHF Frequenties

De marifoon is een belangrijk apparaat voor communicatie in de maritieme sector en het nautische berichtenverkeer over korte afstand. Dit apparaat maakt gebruik van de VHF-band van 156-162 MHz en is onderverdeeld in kanalen van 25 kHz. Deze kanalen hebben elk een specifiek gebruiksdoel en zijn bedoeld voor veiligheids- en communicatiedoeleinden.

Er is een apart kanaal voor noodoproepen, evenals kanalen voor communicatie met de havenmeester, de brugwachter en andere schepen. Sommige kanalen zijn gereserveerd voor specifieke organisaties, zoals scheepvaartbedrijven, KLPD en Rijkswaterstaat, en mogen niet worden gebruikt door het algemene publiek. Deze kanalen worden aangegeven met een blauwe kleur op de tabel.

Het gebruik van de marifoon is aan wettelijke regels gebonden en vereist een certificaat. Aspirant gebruikers moeten een examen afleggen om dit certificaat te behalen. Het belangrijkste doel van de marifoon is het waarborgen van de veiligheid van het schip en de bemanning.

Sommige kanalen worden gebruikt in duplex, wat betekent dat er aparte frequenties zijn voor zenden en ontvangen. Andere kanalen worden gebruikt in simplex, waarbij hetzelfde kanaal wordt gebruikt voor zowel zenden als ontvangen. De overgang van zenden naar ontvangen wordt aangegeven met het woord "OVER". Bij bruggen en sluizen wordt het relevante kanaal aangegeven met een vierkant blauw bord met witte letters, bijvoorbeeld VHF 20.

In het kort is de marifoon dus een onmisbaar apparaat voor communicatie en veiligheid in de maritieme sector, dat gebruikt wordt volgens strikte wettelijke regels en vereist dat gebruikers een certificaat behalen om het te mogen gebruiken.

Kanaal Frequentie
Schip
(MHz)
Frequentie
Wal
(MHz)
Gebruiksdoel
00 156.000 156.000  Internationaal Reddingskan./Posten KNRM-KNBRD
01 156.050 160.650  Verkeersbegeleiding
02 156.100 160.700  Verkeersbegeleiding
03 156.150 160.750  Verkeersbegeleiding
04 156.200 160.800  Verkeersbegeleiding
05 156.250 160.850  Verkeersbegeleiding
06 156.300 156.300  Nautisch intership verkeer
07 156.350 160.950  Verkeersbegeleiding
08 156.400 156.400  Nautisch intership verkeer
09 156.450 156.450  Divers nautisch gebruik
10 156.500 156.500  Nautisch intership verkeer/Aanroep binnenwateren
11 156.550 156.550  Havenoperaties
12 156.600 156.600  Havenoperaties
13 156.650 156.650  Nautisch intership verkeer
14 156.700 156.700  Havenoperaties
15 156.750 156.750  Intraship
16 156.800 156.800  Nood, spoed, veiligheid en aanroepkanaal
17 156.850 156.850  Intraship
18 156.900 161.500  Bruggen & Sluizen
19 156.950 161.550  Nautische informatie
20 157.000 161.600  Bruggen & Sluizen
21 157.050 161.650  Verkeersbegeleiding
22 157.100 161.700  Bruggen & Sluizen
23 157.150 161.750  Kustwacht
24 157.200 161.800  Nautische informatie
25 157.250 161.850  Verkeersbegeleiding
26 157.300 161.900  Nautische informatie
27 157.350 161.950  Verkeersbegeleiding
28 157.400 162.000  Nautische informatie
29 157.450 162.050 Scheepvaartbedrijven
30 157.500 162.100  Loodskanaal naar Laad/Losplaatsen
31 157.550 162.150  Jachthavens (Marina kanaal)
32 157.600 162.200  Scheepvaartbedrijven
33 157.650 162.250  Rijkswaterstaat
34 157.700 162.300  Scheepvaartbedrijven
35 157.750 162.350  Rijkswaterstaat
36 157.800 162.400  Rijkswaterstaat
37 157.850 157.850  Rijkswaterstaat (Jachthavens Engeland/Ierland)
38 157.900 162.500  Rijkswaterstaat
39 157.950 157.950  Korps Landelijke Politie Diensten
40 158.000 158.000  Korps Landelijke Politie Diensten
60 156.025 160.625  Verkeersbegeleiding
61 156.075 160.675  Verkeersbegeleiding
62 156.125 160.725  Verkeersbegeleiding
63 156.175 160.775  Verkeersbegeleiding
64 156.225 160.825  Nautische informatie
65 156.275 160.875  Verkeersbegeleiding
66 156.325 160.925  Nautische informatie
67 156.375 156.375  Opsporing & Redding (SAR)
68 156.425 156.425  Verkeersbegeleiding
69 156.475 156.475  Verkeersbegeleiding
70 156.525 156.525  DSC/DSC-Berichten (Nood- en aanroepkanaal)
71 156.575 156.575  Havenoperaties
72 156.625 156.625  Nautisch intership verkeer tbv bergings- en sleepactiviteiten &  sociaal verkeer
73 156.675 156.675  Nautische informatie tbv bestrijding verontreinigingen
74 156.725 156.725  Havenoperaties
75 156.775 156.775  Havenoperaties
76 156.825 156.825  Divers nautisch gebruik
77 156.875 156.875  Sociaal verkeer & Proviandering/Bunkerstations
78 156.925 161.525  Nautische informatie
79 156.975 161.575  Verkeersbegeleiding
80 157.025 161.625  Verkeersbegeleiding
81 157.075 161.675  Verkeersbegeleiding
82 157.125 161.725  Bunkering & Proviandering
83 157.175 161.775  Kustwacht
84 157.225 161.825  Bruggen & Sluizen
85 157.275 161.875  Bruggen & Sluizen
86 157.325 161.925  Nautische informatie
87 157.375 157.375  Divers nautisch gebruik
88 157.425 157.425  Tijdelijke maritieme evenementen
89 157.475 162.075  Scheepvaartbedrijven
90 157.525 162.125  Oliebestrijdingsvaartuigen
91 157.575 162.175  Scheepvaartbedrijven
92 157.625 162.225  Scheepvaartbedrijven
93 157.675 162.275  Scheepvaartbedrijven
94 157.725 162.325  Scheepvaartbedrijven
95 157.775 162.375  Scheepvaartbedrijven
96 157.825 157.825  RWS Coastguard 01 & Oliebestrijding
97 162.475 162.475  Reservekanaal Kustwacht & Vliegtuig Kustwacht
98 157.925 162.525  Scheepvaartbedrijven
99 157.975 157.975  Scheepvaartbedrijven
AIS1 (87H) 161.975 161.975 AIS transponder
AIS2 (88H) 162.025 162.025 AIS transponder
 Opmerkingen:
 • Kanaal 10 wordt tevens gebruikt voor de binnenwateren ten behoeve van veiligheidsverkeer en als aanroepkanaal.
 • Kanaal 13 is voor de binnenwateren het uitwijkkanaal voor kanaal 10 en voor de zeevaart het navigatie veiligheidskanaal in het kader van het GMDSS.
 • Kanaal 16 is tevens het afhandelingskanaal na een DSC-alarmering.
 • Kanaal 72 wordt in Nederland gebruikt voor bergings- en sleepactiviteiten.

Syllabus Marifonie

Tijden instructie avonden gebruik ik de onderstaande syllabus als hand-out  “Marifonie”, voor de deelnemers.

Door op het pdf icoon te klikken ga je naar de syllabus.

U komt nu in een light box. Al u rechts bovenin op >> klikt kunt u de keuze maken presentatie modes. De presentatie zal beeldvullend starten en met de pijltjes toetsen omhoog en omlaag of met de scrolknop van de muis kunt u door de syllabus scrollen.

 

Syllabus Marifonie