Communicatie op het water.

De marifoon is algemeen goed aan het worden en dat verhoogt de veiligheid op het water aanzienlijk. Tot voor 2007 was het niet mogelijk (lees verboden) om een handheld marifoon te bezitten in plaats van een vaste installatie. Vanaf 2007 mogen we dus varen met een handheld marifoon, mits je Marcom A, Marcom B of het Basis certificaat marifoon gebruik bezit. Dit laatste certificaat is voldoende om in Nederland te gebruiken.

Wat is nu precies een marifoon.

Een marifoon is een zend- en ontvangapparaat voor maritieme communicatie. Via de marifoon legt u contact met andere schepen en met walstations, zoals bruggen, sluizen, verkeersposten of de kustwacht. Zowel op zee als op de binnenwateren. Goed marifoongebruik draagt bij aan de veiligheid op het water.

Veiliger varen.

Een marifoon is niet verplicht aan boord van een klein schip. Het is wel raadzaam een marifoon te gebruiken. Je ontvangt dan berichten, Je hoort wat andere schippers melden en je kunt indien nodig zelf contact leggen. Dat komt de veiligheid op het water ten goede, zeker in gebieden met beroepsvaart. Als je een marifoon aan boord hebt, moet je in het bezit zijn van een bedieningscertificaat en je bent verplicht om uit te luisteren.

Op de binnenwateren, waaronder ook het IJsselmeer en de Waddenzee, zet je de marifoon in principe op kanaal 10. Op zee op kanaal 16. Schakel regelmatig over op een nautisch informatiekanaal (bijvoorbeeld VHF 1 van de Centrale Meldpost IJsselmeer of VHF 4 van de Centrale Meldpost Waddenzee) voor weerberichten en mededelingen voor de scheepvaart.

Waarom een marifoon?

 • De marifoon is belangrijk voor het contact met de verkeersbegeleiders, brug- en sluiswachters.
 • Door het uitluisteren van de marifoon weet je wat er in jou omgeving gebeurt, welke schepen er in de buurt zijn en welke manoeuvres zij maken. Met dergelijke informatie kun je veilig navigeren.
 • Je ontvangt eenvoudig veiligheidsberichten, zoals weersverwachtingen, stormwaarschuwingen en scheepvaartberichten.
 • Je noodoproep via de marifoon wordt gehoord door iedereen die in uw omgeving uitluistert.

Wij hebben bij onze kanovereniging “Onder de Wadden” regelmatig in de winter periode instructie avonden aangaande de Marifonie en inmiddels zijn er veel leden in het bezit van een bedieningscertificaat.

Mijn persoonlijke mening is ook dat een marifoon een stuk meer veiligheid bied dan een vuurpijl.

Een mobiele telefoon is geen alternatief!

Een mobiele telefoon is geen alternatief voor de marifoon. Een mobieltje slechts maakt één op één contact. Dit betekend dus als je in nood zit er niemand in de buurt meeluistert dan die gene die je aan de lijn hebt en dan kan hulp lang op zich laten wachten. Het is ook niet eenvoudig om de telefonisten van 112 uit te leggen dat je b.v. ergens op de Waddenzee zit. Een waterdichte telefoon als extra bij je uitrusting, altijd doen.

Het "Blokkanaal".

Elke verkeerspost neemt een stuk van de vaarweg voor zijn rekening, dit is een zogenoemd blokgebied. Daarin geldt een eigen marifoonkanaal, het blokkanaal. Een blokkanaal wordt aangegeven op de waterkaart en op VHF-borden langs de oevers. Zodra je een blokgebied binnenvaart en je een marifoon aan boord hebt, bent je verplicht uit te luisteren op het aangegeven blokkanaal. Verlaat je het blokgebied weer, dan schakelt je weer over op kanaal 10 of een volgend blokgebied.

Bij binnenkomst van een blokgebied hoeft je je niet te melden, maar als je een bijzondere manoeuvre gaat maken, moet je dat wel laten weten. Bij bruggen en sluizen luistert je uit op het marifoonkanaal dat op borden is aangegeven. Daarna schakelt je weer over op kanaal 10 of een blokkanaal.

Regels voor het gebruik van de marifoon.

In het Binnenvaart Politiereglement (BPR) en het Rijnvaart Politiereglement (RPR) staan regels voor maritieme communicatie.

De belangrijkste regels zijn:

 • Het boek ‘Wetgeving voor de Binnenvaart deel III Marifonie’ (Handboek voor de marifonie), het registratiebewijs of vergunning en het bedieningscertificaat moeten aan boord zijn. (is te downloaden als pdf en zo in je telefoon te zetten.
 • Wie een marifoon heeft, is verplicht uit te luisteren op kanaal 10 (binnenwater), kanaal 16 (op zee) of het geldende blokkanaal.
 • Wordt je aangeroepen op een blok- of schip-schipkanaal, dan ben je verplicht alle informatie geven die voor de veiligheid van de scheepvaart noodzakelijk is.
 • Gebruik bij communicatieproblemen de taal die is aangegeven in de scheepvaartreglementen.

Gespreksdiscipline.

Een goede gespreksdiscipline bevordert een vlotte afwikkeling van het radioverkeer en voorkomt ruis.

Dat bereikt je door:

 • De marifoonkanalen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn;
 • Volgens de verplichte procedure te handelen;
 • Alleen relevante gesprekken te voeren op de kanalen bestemd voor schip-schipverkeer, nautische informatie, verkeer tussen schip en havenautoriteiten en communicatie aan boord;
 • Voor privégesprekken uitsluitend de VHF-kanalen 72 en 77 te gebruiken;
 • De zendtoets niet langer dan nodig ingedrukt te houden.

Houd de ether vrij!

Syllabus Marifonie

Voor een volledige hand-out over het gebruik van de marifoon kunt u het onderstaande bestand downloaden als PDF document.

Het staat u vrij om deze documentatie te kopiëren of te gebruiken voor les doeleinden.

Download het PDF document.
Syllabus Marifonie